Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans en Texel 2021

In 2021 hebben gedurende 3 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. Er stonden voortdurend 5 darrenvolken opgesteld. De eerste bevruchtingsperiode is vanwege het slechte voorjaar niet doorgegaan, maar de omstandigheden tijdens de tweede en derde periode waren gunstig voor de bevruchting van de jonge koninginnen. De volken waarvan is overgelarfd zijn van Texelse oorsprong. Het doel is om de populatie donkere bijenvolken met Texelse oorsprong op het vasteland te vergroten.

Dertien imkers hebben in totaal 117 bevruchtingskastjes ingezonden, waarvan er 80 bevrucht zijn teruggekomen, een bevruchtingspercentage van ongeveer 68%.

Daarnaast is dit jaar ook rechtstreeks overgelarfd op Texel van twee volken, enerzijds ten behoeve van Texelse imkers en daarnaast ook om de biologische basis van de DDB volken te verbreden.

Dertig larfjes zijn meegenomen naar Veenendaal, waarvan 20 onbevruchte koninginnen zijn aangepaard op Neeltje Jans. Uiteindelijk zijn hiervan 8 ingewinterd.

Tijdens het overlarven op Texel zijn er door 2 imkers op Texel moerloos gemaakte volken van larfjes voorzien. Tijdens een tweede bezoek van DDB zijn bevruchtingskastjes bij deze imkers aangemaakt en voor bevruchting op Texel weggezet. Henk Kok heeft 8 kastjes met op Texel uitgelopen koninginnen aangemaakt. Bij een derde bezoek aan Texel konden 6 bevruchte volledig Texelse koninginnen worden opgehaald. Bij het invoeren zijn veel van deze koninginnen gesneuveld door roverij. Uiteindelijk is slechts één koningin overgebleven en ingewinterd.

In het voorjaar van 2022 zullen van alle jonge volken vleugels worden gemeten om te bepalen of er vooruitgang is geboekt in de mate van raszuiverheid.

Reacties