Uitgangspunten DDB

Uitgangspunten en werkwijze van De Duurzame Bij

De Duurzame Bij zet in op het telen van varroaresistente bijen. Daartoe werkt DDB met zwarte bijen, aangezien deze van nature al een zekere mate van resistentie hebben.

De selectiecriteria die wij hanteren zijn:

  • Morfologische kenmerken van Apis mellifera mellifera.
  • Bijenvolken overleven zonder enige vorm van bestrijding en laten een normale voorjaarsontwikkeling zien.
  • In het najaar en in het voorjaar bepalen we voor elk volk de snelheid waarmee de mijten zich vermenigvuldigen. Deze groeifactoren worden berekend aan de hand van het regelmatig tellen gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 90 dagen van de gevallen mijten op de onderlegger. Lees hier meer over het tellen van mijten. Op deze pagina kunt u ook uw eigen telgegevens invoeren.
  • Daarnaast berekenen we ook de zogenaamde uitruimindex: de verhouding tussen het aantal gevallen witte antennes en het aantal gevallen mijten.

Over de zwarte bij

De zwarte bij is de honingbij die oorspronkelijk, vóór de import van carnica en Buckfast honingbijen, in ons land voorkwam en waarvan er nu nog bijna zuivere volken op Texel zijn. Voor De Duurzame Bij zijn dit belangrijke redenen om met Apis mellifera mellifera volken verder te gaan.

Aan de hand van de specifieke morfologische kenmerken van de zwarte bij (pantserkleur, cubitaalindex en discoidaalverschuiving van aders in de vleugels) kunnen we de zuiverheid van de A.m.m. volken testen (zie ook www.ahw.me/a1/honingbijmorfologie.pdf).

In tegenstelling tot wat imkers denken zijn ‘zwarte’ volken rustig. Zie bijvoorbeeld het filmpje dat Mathijs Herremans maakte van zijn volk Texelse bijen "Controle broed Texelse Zwarte bijen 15 oktober 2017"

Sinds de zomer van 2015 plaatsen we elk jaar Apis mellifera mellifera darrenvolken op Neeltje Jans. Neeltje Jans is een landbevruchtingstation voor de bevruchting van dochters van op varroaresistentie geteste koninginnen.