Geschiedenis

Inleiding

De Duurzame Bij houdt zich bezig met de selectie van bijenvolken die een natuurlijke tolerantie hebben voor de varroamijt. Varroatolerante bijenvolken zijn zeker niet varroavrij, maar de mijten belemmeren het bijenvolk niet in haar groei en honingproductie.

Sinds 2016 hebben we contact met de Texelse imkers omdat de bijensterfte op Texel jaarlijks lager was dan op het vaste land (Zee, R. van der, 2008. Nosema ceranae op Terschelling. Bijenhouden 2(1):6-8). Bovendien  bleek dat deTexelse volken nog veel kenmerken hebben van de oorspronkelijke 'zwarte bij' ofwel Apis mellifera mellifera (AMM). De oorzaak van geringere bijensterfte in de Texelse bijenvolken kan het gevolg zijn van een verminderde reproductie van de mijt in de Texelse AMM volken zo bleek uit een kleinschalig onderzoek van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek

Geschiedenis

Stichting De Duurzame Bij (DDB) is op 2 februari 2001 per notariële acte opgericht door Ed Pieterse. In het zelfde jaar zijn 12 Primorsky koninginnen met varroatolerante eigenschappen uit de VS ingevoerd. Deze koninginnen zijn in Carnicavolken ingevoerd.

In 2002 zijn we begonnen met de koninginnenteelt en verspreiding van nakomelingen van deze Primorsky koninginnen. De bevruchting van de jonge koninginnen vond plaats op Neeltje Jans, waar tijdens voorjaarsmaanden darrenvolken met een Primorsky achtergrond werden geplaatst.

Tussen 2013 en 2015 zijn er vele pogingen gedaan om legaal nieuwe Primorsky koninginnen, eitjes en/of sperma te importeren. De officiële papieren voor import hadden we uiteindelijk wel. Toch is, uiteindelijk, de import van eitjes is helaas niet gelukt vooral door technische problemen en onbekendheid met vervoer van honingbijen (cq koninginnen, eitjes en sperma) door personeel van vliegmaatschappijen. 

Sinds 2016 werkt De Duurzame Bij met ‘zwarte’ Apis mellifera mellifera bijen. Voor de teelt van koninginnen en darrenvolken werken we samen met de Texelse imkers en Neeltje Jans is ons bevruchtingstation. De zuiverheid van de teeltvolken wordt bepaald aan de hand van de morfologische kenmerken van de vleugel beadering (Ruttner, 1988). 

De imkers betrokken bij de acitviteiten van De Duurzame Bij bestrijden de varroa mijt niet! Overleving na de winter is een selectie criterium.

 Imkers actief bij de stichting hebben ook contacten met imkers verenigd in onze dochtervereniging 'Inheemse donkere bij  't Landras  Apis mellifera mellifera'  www.inheemsedonkerebij.nl  en de internationale SICAMM organisatie.