Presentatie

- Interview met Egbert Touw in Mijn Bijen nr. 1 2022 (Imkers Nederland).

- Presentatie ‘Samen Imkeren’ Coby van Dooremalen (Bijen@WUR) met aandacht voor de rol van De Duurzame Bij.

- ‘Imker Egbert brengt met zijn bijenkast de zwarte bij terug naar Maasdam‘. Artikel in het AD van 7 november 2019.

- Brochure De Duurzame Bij 2020.

- Presentatie Henk Kok: Witte antennes als VSH signaal, gepresenteerd tijdens bijeenkomst Buckfasttelers, Nederhorst den Berg, 13 oktober 2018. Lees vooral ook de bijbehorende uitleg!

- Presentatie Marleen Boerjan over het werk van De Duurzame Bij tijdens de SICAMM conferentie 2018.

- Overige presentaties SICAMM 2018.

- Presentatie Egbert Touw: De zienswijze van DDB op selectie en instandhouding zwarte bijen in Nederland, gepresenteerd tijdens het overleg ‘Hoe gaan we verder met de zwarte bij?’, Austerlitz, 24 november 2018.

- Presentatie Henk Kok: De zwarte bij in Nederland 2018 – Telen en selecteren op varroatolerantie, gepresenteerd tijdens het overleg ‘Hoe gaan we verder met de zwarte bij?’, Austerlitz, 24 november 2018.

- Presentatie Dylan Elen, ZwarteBij.org: Behoud van onze zwarte bij, gepresenteerd tijdens het overleg ‘Hoe gaan we verder met de zwarte bij?’, Austerlitz, 24 november 2018.
- Europese regelgeving voor de import van eitjes en sperma en de persoonlijke ervaringen bij het invoeren van eitjes uit Amerika. Lezing Egbert Touw tijdens Koninginnenteeltdag 2015.

- Varroatolerante bijenvolken. Lezing Henk Kok voor imkervereniging Haaksbergen 2013.

In het imkersblad ‘Bijenhouden’ is De Duurzame Bij een aantal malen aan bod gekomen:

- Mei 2016. Dit artikel bevat een stukje geschiedenis van DDB, met name over de motieven van de overstap
van de Primorskybij naar de zwarte bij. Verder enige gegevens over bevruchtingsresultaten op Neeltje Jans in de jaren voorafgaand aan 2016.

- December 2018. Een interview met Henk Kok waarin hij uiteenzet waardoor de zwarte bij naar ons idee zo goed met Varroa overweg kan. verder aandacht voor witte antennes op de schuiflade en de uitruimindex als indicatie voor de mate van Varroaresistentie.