Een nieuwe vereniging voor de donkere bij

In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen De Duurzame Bij en ’t Landras (www.landras.nl) over nauwere samenwerking. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam
’t Landras: de inheemse donkere bij (Apis mellifera mellifera).

De vereniging heeft als doel:
In de ruimste zin van het woord het behouden, verbeteren en vergroten van de in Nederland aanwezige honingbijpopulatie van Apis mellifera mellifera (AMM), oftewel de ‘lokale donkere bij’ of de ‘zwarte bij’.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Inventarisatie van in Nederland aanwezige AMM bijenvolken.
Registratie in een stamboek en certificering van raszuivere AMM koninginnen.
Stimulering en facilitering van de teelt van raszuivere AMM koninginnen en darren op door de teeltgroepen van de vereniging beheerde bevruchtingsstations.
Onderwijs en voorlichting over inventarisatie en teelt van AMM volken, waaronder het uitbrengen van periodieken en andere publicaties.
Fondsenwerving en financiële ondersteuning van projecten in samenhang met bovenstaande doelen.

Bij De Duurzame Bij aangesloten personen zullen binnenkort worden aangeschreven met het voorstel om lid te worden van de nieuwe vereniging.
De leden van de huidige vereniging ’t Landras zullen automatisch overgaan naar de nieuwe vereniging.

Reacties