Tweede fase ‘Samen Imkeren’ afgerond met een brochure en presentaties

Imkers van de Biologisch Dynamisch imkerwerkgroep, De Duurzame Bij, Beebreed, Vitale Bij en Bijen@wur hebben in augustus 2019 ieder 12 volken op de bijenstand van Wageningen Universiteit and Research/Onderzoek geplaatst. Vervolgens heeft elke deelnemende groep volgens hun eigen methode geimkerd en daar hoort bij niet-bestrijden van de varroamijt. Gedurende de twee seizoenen hebben medewerkers van Bijen@WUR diverse metingen uitgevoerd: zoals wekelijks de mijtval op de varroalade tellen, de groei van de volken gemeten en de aantekeningen in het logboek verwerkt. De deelnemende imkers beschreven alle handelingen met de eigen volken in het handboek zodat alle deelnemers een redelijk goed inzicht kregen over de verschillen in werkwijze  van de verschllende deelnemende imkergroepen.

Voor de Duurzame Bij betekende dit dat wij, Henk Kok, Egbert Touw en Marleen Boerjan, in de basis imkerden volgens de algemene (Aalster) methode: De oude koningin bleef op de stand en de kunstzwerm (met eitjes) werd naar elders verplaatst. De imkers van De Duurzame Bij bestrijden de volken al tientalllen jaren niet meer terwijl toch wat verschillen in aanpak bijvoorbeeld; Henk Kok en Egbert Touw  werkten met Apis mellifera mellifera (donkere/zwarte bij). Marleen Boerjan met stand-bevruchte koninginnen uit oorspronkelijk Apis mellifera mellifera Terschellinger bijen maar die inmiddels in hoge mate gehybridiseerd zijn omdat de volken in een door Buckfast/carnica gedomineerd gebied staan. 

Het project is in de tweede helft van 2022 afgerond met een samenvatting van de resultaten in een rapport tbv van ministerie van LNV. Daarnaast is er ook een WUR brochure 'Samen imkeren zonder behandelen tegen varroa, het kan!!'  uitgegeven. Deze brochure was beschikbaar voor de imkers aanwezig bij bijeenkomsten georganiseerd door afdelingen van de bijenteeltorganisaties 'Nederlandse Bijenhouders Vereniging', Imkers Nederland en de werkgroep Biologisch Dynamisch imkeren. De imkers van alle deelnemende groepen presenteerden de resultaten en beantwoorden vragen van de aanwezige lokale imkers.De brochure is uitgereikt aan alle aanwezigen.

     De algemene conclusie van het proeject 'samen imkeren 1.0 en 2.0'  is dat niet-bestrijden van de varroamijt kan. Als je als imker wilt stoppen met bestrijden is het raadzaam om eventjes contact op te nemen met een van de deelnemende imker-organisaties respectievelijk De BD imkers, Beebreed, Vitale Bij, Bijen@WUR of stichting De Duurzame Bij.