Mijten tellen

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de varroapopulatie in bijenvolken op basis van mijttellingen op de bodemlade heeft DDB een rekenmodel ontwikkeld.

Inzicht in de groeifactor van varroamijten in een volk staat aan de basis van selectie van teeltmoeren en geschikte darrenvolken, aangezien deze groeifactor een goede maat is voor de varroatolerantie van een volk. Volken met lage groeifactoren van mijten zijn in staat om op een natuurlijke wijze de mijtpopulatie in een volk onder de duim te houden. Dat wil dus zeggen dat er in deze volken geen bestrijding van de varroamijt nodig is.

De berekende groeifactoren worden vergeleken met 3 theoretische curves: lineair (een rechte lijn tussen twee punten), logistisch (S-vormige curve) en exponentieel.

Om het Excelbestand voor de berekening van de groeifactor te downloaden klik hier.